ELAN Zuidoost Friesland

Hoe schoon is uw erf?

Vrijdag 5 november 2021

Hoe schoon is uw erf?

Weet u hoe uw erf er aan toe is qua afspoeling van nutriënten en hemelwater? En weet u wat er wel en niet mag op dat gebied? Is het antwoord op (een van) deze vragen nee; meld u dan aan voor het project 'Schoon boerenerf'. 

Het project heeft als doel om melkveehouders te helpen afspoeling van nutriënten tegen te gaan. Het project biedt de deelnemer een kosteloos en vrijblijvend erfadvies. Een erfadviseur met landbouwachtergrond bezoekt de deelnemer om samen een ronde over het erf te lopen om te kijken waar mogelijke verbeterpunten zich bevinden.

Voordelen project Het wordt duidelijk of en zo ja wat u qua erfafspoeling kunt verbeteren; U leert met andere ogen naar uw eigen erf kijken;  Het helpt namelijk bij de bewustwording wanneer een ‘vreemde’ met een frisse blik naar uw erf kijkt; U krijgt praktische en uitvoerbare tips. Want vaak is een onwenselijke situatie al met één (of enkele) kleine aanpassing(en) op te lossen. Soms door een gedragsverandering, bijvoorbeeld het bezemschoon houden van het erf. Hierdoor voorkomt u dat mest- of kuilresten in aanraking komen met regenwater en kan dit niet afspoelen naar een nabijgelegen sloot. 

Belangstelling? Dit project is met name interessant voor melkveehouders die plannen hebben om met het erf aan de slag te gaan. Aan het eind van de ronde krijgt de deelnemer een beknopt rapport toegestuurd met daarin de aandachtspunten. Sinds kort hebben we de website www.schoonboerenerf.nl gelanceerd waarop melkveehouders zich kunnen aanmelden.