ELAN Zuidoost Friesland

Hoe gaat het met de akkervogels bij Oosterwolde?

Vrijdag 29 mei 2020

Hoe gaat het met de akkervogels bij Oosterwolde?

In 2020 startte ELAN met het beheer van een aantal akkers rond Oosterwolde. Hierbij gaat het om het planten van bloemen die aantrekkelijk zijn voor kwetsbare (akker) vogels zoals de geelgors en de patrijs. Vanochtend gingen we kijken hoe de eerste zaden opkomen en tellen we vogels.

Op 29 mei was de tweede ronde van de monitoring binnen het leefgebied 'Open akker'. Door de droogte zijn de zaden nog niet goed ontkiemd, maar enkele akkers die ELAN-deelnemers beheren liggen er wel goed bij. Tijdens deze ronde monitoring zijn veel verschillende soorten gezien, waaronder ook de doelsoorten Gele Kwikstaart, Geelgors en de Veldleeuwerik. 

In juni is de laatste ronde broedvogelmonitoring 'Open akker'. Vervolgens wordt vanaf oktober geteld in de Wintervoedselakkers.