ELAN Zuidoost Friesland

Het nieuwe GLB en alles wat daarbij komt kijken

Maandag 28 maart 2022

Het nieuwe GLB en alles wat daarbij komt kijken

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in. Het doel hiervan is om de landbouw verder te verduurzamen, door toekomstbestendig boeren beter te belonen. Dit kan op het vlak van productie, hectares, inspanning voor maatschappelijke diensten en compensatie voor extra inspanning op het gebied van natuur en milieu. Maar hoe het er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat ook het ANLB hierin een rol krijgt. 

In maart zijn er twee webinars georganiseerd door RVO. Eén over de conditionaliteiten en één over ANLB. Hierin kwam ook de simulatietool aan bod. Met deze tool kunt u voor uw eigen bedrijf bekijken hoeveel punten u kunt behalen door bepaalde eco-regelingen uit te voeren. En ook de mogelijkheden om dit te combineren met ANLB kunt u hier bekijken. 

Op de website: Het nieuwe GLB | RVO.nl | Rijksdienst kunt u de webinars terugkijken en kunt u zich aanmelden om de simulatietool te testen.