ELAN Zuidoost Friesland

Help de kuikens; hou plasdrassen langer nat in deze droge tijd!

Maandag 12 juni 2023

Help de kuikens; hou plasdrassen langer nat in deze droge tijd!

Als de weersverwachtingen kloppen, komt er de eerste twee weken geen of nauwelijks regen. De meeste plasdrassen hebben een einddatum van 15 juni. Dit houdt in dat het ná deze datum voor de weidevogelkuikens moeilijk wordt om voedsel te vinden. Dus bij deze de oproep om te bekijken of het mogelijk is om gedeelten van een perceel of greppel tóch onder water te zetten / laten staan. Zeker als er in de omgeving veel weidevogels foerageren.