ELAN Zuidoost Friesland

Goede opkomst bij workshop vlinders tellen

Donderdag 28 maart 2019

Goede opkomst bij workshop vlinders tellen

Zo'n 25 agrariers, particulieren, studenten en andere geinteresseerden kwamen op 27 maart naar een workshop van de Vlinderstichting in Heerenveen, naar grote tevredenheid van de organisatie.

In Theater het Posthuis ging het in de workshop over het monitoren van drie belangrijke soorten in het agrarische cultuurlandschap; de libelle Groene Glazenmaker, de Argusvlinder en de waterplant Krabbescheer. De workshop werd georganiseerd door de Vlinderstischting in samenwerking met ELAN, de Noardlike Fryske Walden en It Lege Midden. Het doel van de avond was om de soorten te herkennen en uiteindelijk om vrijwilligers te werven om de drie soorten te monitoren.

Ook tellen en monitoren?

Ook geinteresseerd om te monitoren? Neem contact op met ELAN.