ELAN Zuidoost Friesland

Gezocht: deelnemers voor composteringspilot

Zaterdag 12 december 2020

Gezocht: deelnemers voor composteringspilot

Kringloop landbouw, dat is de toekomst, als we de beleidsmakers mogen geloven. Om de kringloop te kunnen sluiten, moet er een balans zijn tussen aan- en afvoer op je bedrijf. Afvoer heb je altijd, dat zijn jouw producten, melk, vlees, aardappelen etc.

De aanvoer bestaat uit voer, mest en kunstmest. Maar om de (koolstof) kringloop goed te kunnen sluiten is biomassa nodig. Dit is er genoeg in onze nabije omgeving. Denk aan maaisel uit bermen en natuurgebieden, materiaal afkomstig van het waterschap etc.

Composteren bij de boer

In deze pilot willen we dit materiaal tot waarde brengen voor de landbouw om kringlopen sluitend te kunnen maken. Dit willen we doen door er op het boerenerf gecertificeerde compost van te maken van een hoogwaardige kwaliteit. Waarbij de verdiensten (voor bijvoorbeeld het de verwerking van rest materiaal) ook op het boerenerf terecht komen.

Hiervoor heeft melkveehouder Pieter van der Valk uit Ferwoude de stichting Agricycling in het leven geroepen. De stichting zorgt ervoor dat het juiste materiaal op de juiste plek terecht komt, dit materiaal op de juiste manier wordt omgezet en verwerkt tot een hoogwaardig, gecertificeerd eindproduct wat de boer kan gebruiken op zijn land voor het sluiten van de kringloop.

Ambitie: starten najaar 2021

We zoeken in Zuidoost-Friesland deelnemers die mee willen doen aan een eerste pilot voor het opzetten van een vergelijkbaar concept. We kunnen verkennen of we ons aansluiten bij de bestaande stichting of dat we als ELAN onze eigen stichting in het leven roepen. Daarnaast gaan we samen in gesprek met de gemeentes in ons werkgebied wat betreft borging en wet- en regelgeving.

Ook gaan we onderzoeken welk materiaal in de omgeving van het bedrijf beschikbaar is. Het is de bedoeling om in het najaar van 2021 te beginnen met de eerste compostering.

Interesse? Mail ons!