ELAN Zuidoost Friesland

Geld beschikbaar voor nieuwe duikers

Maandag 25 oktober 2021

Geld beschikbaar voor nieuwe duikers

De aanleg van (grotere) duikers onder dammen maakt sloten onderling beter bereikbaar. Hiermee vergroot je de biodiversiteit van soorten die in het water leven. Binnen het project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân is budget beschikbaar om dit uit te voeren. ELAN-deelnemers binnen het leefgebied ‘Open akkers’ en ‘Natte dooradering’ komen hiervoor in aanmerking.

Voorwaarden

  • je bent ELAN-deelnemer, 
  • het gaat om aanleg van nieuwe duikers met een diameter tussen de 50 en 70 cm,
  • of vervanging van bestaande (kleine) duikers,
  • tenminste 2/3 deel water ligt onder de waterspiegel (uitgaande van het ter plaatse geldende winterpeil van Wetterskip Fryslân),
  • de gewenste locatie wordt voorgelegd aan Wetterskip Fryslân, voor goedkeuring,
  • hoofdwatergangen zijn uitgesloten.

Voor meer informatie of aanmelden, neem telefonisch contact op met kantoor of stuur een mail naar info@elan-zofriesland.nl