ELAN Zuidoost Friesland

Gedeputeerde Fokkinga onthult informatiebord wintervoedselakkers in Ravenswoud

Woensdag 22 december 2021

Gedeputeerde Fokkinga onthult informatiebord wintervoedselakkers in Ravenswoud

De wintervoedselakkers bij ELAN-deelnemers kunnen rekenen op veel belangstelling van fietsers en wandelaars. Er zijn nu informatieborden geplaatst. Woensdag 22 december werd het eerste informatiebord onthuld door gedeputeerde Fokkinga, in de wintervoedselakker bij maatschap Jongsma in Ravenswoud. De pilot 'Open Akker' krijgt steeds meer belangstelling bij ELAN-deelnemers.

Meer biodiversiteit
Wintervoedselakkers zijn vaak brede stroken die voor 90-100% bestaan uit granen en kruiden die niet worden geoogst en ondergeploegd tot het volgende jaar (mei-maart). De zaden blijven in de winter op de akker. Hiermee zijn ze een belangrijke voedselbron en een schuilplaats voor overwinterende akkervogels zoals de veldleeuwerik, de geelgors, kneu, maar ook de patrijs. De akkers zijn ook belangrijk voor muizen en deze trekken op hun beurt uilen en roofvogels aan. Ook in de zomer zijn deze akkers een voedselbron voor vogels door de rijkdom aan insecten. Zo zorgt de wintervoedselakker voor een hoge biodiversiteit en een completer biotoop.

Van pilot naar verdubbeling

ELAN-deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer rondom Oosterwolde startten vorig jaar met het anders inrichten van hun akkers. Dit was nieuw voor de boeren. Er deden toen 8 deelnemers mee aan de Open Akkerpilot. Een totaal van 13,3 ha werd beheerd. Van de acht deelnemers hadden vier een wintervoedselakker, samen 4 hectare. Dit jaar, 2021, deden vijftien deelnemers mee aan het beheer van het leefgebied ‘Open Akker’, in totaal 26,8 ha. Van die vijftien deelnemers beheerden er acht een wintervoedselakker. Met een totaal oppervlakte van 12,6 ha.

Ook in 2022 beheren deze boeren opnieuw de wintervoedselakkers. Bij Maatschap Jongsma werden de ingezaaide stukken akker opgemerkt door de fietsers en wandelaars nabij de wintervoedselakkers van Jongsma. Komend jaar staan er tien borden bij diverse akkers in de regio.

Steekt de patrijs over?

Vooral de patrijs, uit de familie van de fazantachtigen, spreekt tot de verbeelding. Het is een standvogel die past in het agrarische gebied van akkers. Maar deze vogelsoort staat onder druk doordat het leefgebied van de vogel verminderde. Ook werd er lang op gejaagd, onder meer voor het kerstmenu. Maar dat is gestopt.

Niet ver van de ingezaaide locaties in Zuidoost-Friesland bij het Drentse Smilde worden regelmatig nog patrijzen gezien. De bedoeling is dat de patrijs als soort oversteekt naar Fryslân. In 2020 zag ELAN-deelnemer Jaap Mekel al patrijzen op zijn ingezaaide akker bij Appelscha.