ELAN Zuidoost Friesland

Fijne feestdagen en een goed 2022!

Donderdag 23 december 2021

Fijne feestdagen en een goed 2022!

We kijken terug op opnieuw een bijzonder jaar. Opnieuw omdat de wereldwijde coronapandemie nog steeds invloed had op ons werk. We kwamen elkaar helaas minder tegen. 

Het agrarisch natuurbeheer stond niet stil. En we kijken dan ook postief terug op onder andere: 

  • Er zijn 2000 zakjes zaaizaad aangevraagd tijdens ons project Zaaien in Zuidoost,
  • Het aantal deelnemers aan leefgebied Open Akker is verdubbeld,
  • De weidevogelresultaten waren dit jaar in onze regio, beter dan het jaar ervoor,
  • Het agrarisch natuurbeheer staat volop in de belangstelling. 

Komend jaar sluiten wij een beheerperiode af. Onze wens is dat we ook in 2023 samen met provincie Friesland en Europa verder kunnen met agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland. Daar gaan we komend jaar ons uiterste best voor doen.

Als bestuur, vrijwilligers en medewerkers van ELAN Zuidoost-Friesland wensen we u veel gezondheid, fijne feestdagen en een goed 2022!

 

NB: ons kantoor is gesloten van 27 december tot en met 2 januari 2022.