ELAN Zuidoost Friesland

Enquête natuurinclusief boeren

Dinsdag 1 februari 2022

Enquête natuurinclusief boeren

Provincie Friesland is benieuwd naar jouw mening over natuurinclusief boeren in onze provincie. Ze willen weten waar je nu als boer staat met je bedrijf, waar je mee aan de slag wilt, welke belemmeringen je tegenkomt en vooral wat je mening is over een aantal zaken. 

Door vóór 1 maart 2022 de enquête in te vullen, wordt voor de provincie duidelijk waar zij de sector kunnen helpen. 

Onder de deelnemers aan deze enquête wordt, als dank, een aantal kleine attenties verloot. 

https://www.fryslan.frl/enquete-natuurinclusieve...