ELAN Zuidoost Friesland

ELAN-deelnemers gezocht voor erfproject biodiversiteit!

Dinsdag 19 oktober 2021

ELAN-deelnemers gezocht voor erfproject biodiversiteit!

Biodiversiteit op het boerenerf wordt steeds belangrijker. Daarom is er geld voor het verbeteren van de biodiversiteit op uw erf. ELAN-deelnemers in het veenweidegebied  komen hiervoor in aanmerking. Voorwaarde om mee te doen is dat u beschikt over een groot erf (> 1500 m2) dat gelegen is binnen de grenzen van het Friese veenweidegebied.

Wat is er mogelijk?
U krijgt advies op maat door een ervaren ervendeskundige. Voor inrichtingsmaatregelen op het boerenerf of overhoekjes/randen geldt dat er 10% eigen bijdrage gevraagd wordt over het plantmateriaal. Hierbij kunt u denken aan de aanplant van fruitbomen, singelbeplanting, haagplantsoen, een vogelbosje of kruidenrijke stroken. De inrichtings- en aanlegkosten worden in eigen beheer door de eigenaar uitgevoerd, dus hiervoor geldt geen subsidie. Ook kunt u denken aan de aanschaf van bijvoorbeeld nestkasten of bijenhotels die Landschapsbeheer Friesland speciaal voor dit project laat maken. Ook hiervoor geldt een eigen bijdrage van 10%. Tot slot is er binnen het project de mogelijkheid om groot onderhoud te laten plegen. Hiervoor geldt een subsidiepercentage van 50% over de werkzaamheden.

Aanmelden
Kortom, hebt u belangstelling voor het project, omdat u mogelijkheden ziet om de biodiversiteit te verhogen op of rond het erf, meld u dan snel aan. Dat kan bij projectleider Greetje Mast van Landschapsbeheer Friesland (0512-383800 of g.mast@landschapsbeheerfriesland.nl). Er is beperkte ruimte voor deelname aan het project. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is de bedoeling, dat er in 2022 een vervolg komt op het project, dus mocht u net te laat zijn met aanmelden, dan komt u desgewenst op de wachtlijst voor volgend jaar.

Op bijgevoegde kaart kunt u bekijken of uw erf binnen de projectgrenzen ligt en mee kan doen aan het project. Aanmeldingen in het kader van de herplantplicht zijn uitgesloten voor deelname.

Mocht u nog inspiratie nodig hebben voor het verhogen van biodiversiteit op uw erf, kijk dan vooral ook naar de inspiratieposter die onlangs is ontwikkeld door Landschapsbeheer Friesland in samenwerking met Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Fryslân.