ELAN Zuidoost Friesland

Een nieuwe ANLb periode gaat van start!

Dinsdag 13 december 2022

Een nieuwe ANLb periode gaat van start!

Nadat 2022 als tussenjaar is bestempeld gaan we in 2023 dan tóch van start met een nieuwe periode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Doordat het beleid en de regelgeving pas heel laat in dit jaar duidelijk werd of in sommige gevallen op dit moment nóg niet duidelijk is, konden we als ELAN ook pas laat van start gaan met alle (voorbereidende) werkzaamheden. Wel goed nieuws, is dat het budget voor ANLb in Zuidoost Friesland is uitgebreid én de tarieven zijn omhoog gegaan. 

Veranderingen

Het ANLb stelsel is ingericht op basis van leefgebieden. Als een leefgebied optimaal is kan een belangrijke soort in stand gehouden worden of zelfs terugkeren. Per leefgebied zijn er verschillende beheerpakketten af te sluiten. Binnen het werkgebied van ELAN zijn er drie leefgebieden; 
1. Dooradering (voorheen twee aparte leefgebieden droge dooradering en natte dooradering) 
2. Open Grasland
3. Open Akker

Daarnaast zijn er twee categorieën, namelijk Klimaat en Water. 

Inschrijven nieuwe periode
Omdat we veel belangstelling verwachten hebben we besloten om de inschrijvingen enigszins te stroomlijnen. We kiezen ervoor om een bepaalde volgorde qua inschrijven aan te houden. 
1. Huidig beheer wordt verlengd
2. Belangstellenden op de wachtlijst worden benaderd evenals deelnemers aan een landschapsherstelproject
3. Nieuwe deelnemers kunnen instromen en bestaande deelnemers kunnen hun beheer uitbreiden. 

Informatie
Informatie over de leefgebieden en bijbehorende pakketten is vanaf 19 december te zien op onze website, onder het kopje Agrarisch Natuurbeheer. Daar is ook een formulier te vinden, waarmee u zich kunt inschrijven voor de nieuwe beheerperiode. De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.