ELAN Zuidoost Friesland

Ecologisch slootschonen: spijker je kennis bij!

Dinsdag 31 augustus 2021

Ecologisch slootschonen: spijker je kennis bij!

In september organiseert Living Lab Fryslân met een aantal andere partijen een drietal demo’s rondom ecologisch slootschonen (ook met Kollektivenberied Fryslân) en op 30 september een Kenniscaroussel (met de Landbouw Adviespool) met 6 verschillende thematische kennissessies / workshops.

Info en opgeven

Demostratie Ecologisch slootschonen 

De links met aanvullende informatie rondom de Kenniscaroussel:

Locaties

8 september Veenwouden, ’s avonds: 19.30 – 22.00
Locatie:
Mts. H.P. En A. Boersma-Vellenga (Hessel)
Bûtefjild 11, 9269 TV Feanwâlden

14 september It Heidenskip, ’s middags: 13.30 – 16.00
Verzamellocatie:Dorpshuis ’t Swaegat 
Brânburren 26, 8724 LH  It Heidenskip

15 september Terwispel, ’s middags: 13.30 – 16.00
Locatie:

Café-restaurant Overwijk
Heawei 9,
8406 AV Tijnje