ELAN Zuidoost Friesland

Droogteschade tegengaan door water vast te houden op uw bedrijf

Maandag 11 juli 2022

Droogteschade tegengaan door water vast te houden op uw bedrijf

Wetterskip Fryslân heeft in het kader van de Regiodeal Zuidoost een bijdrage van het Rijk gekregen om tot en met 2023 landeigenaren/landgebruikers in de gemeente Opsterland, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen te helpen met meer oppervlaktewater vast te houden. Dit heet waterconservering. Doel daar van is het vergroten van de zoetwatervoorraden in de bodem zodat minder droogteschade en verdroging optreden. Hiermee verminderen we samen de impact van de klimaatverandering.  

Om wat voor maatregelen gaat het?
Het gaat in de Regiodeal Zuidoost om eenvoudige snel uitvoerbare maatregelen zoals stuwtjes plaatsen, duikers hoger leggen of het ondieper maken van sloten. Deelname is vrijblijvend. 

Hoe meld ik me aan?
Als u ideeën over snel uitvoerbare waterhuishoudkundige maatregelen hebt dan kunt u contact opnemen met het waterschap. Dit kan op verschillende manieren. U kunt onze rayonbeheerders in het veld aanspreken en vragen om samen met u de mogelijkheden te bekijken. Ook kunt u contact opnemen met Jan van der Velde via 06 4617 2705 of jvandervelde2@wetterskipfryslan.nl