ELAN Zuidoost Friesland

Dit jaar veel kieviten en ook weer meer grutto's in weidevogelgebieden

Donderdag 20 juli 2023

Dit jaar veel kieviten en ook weer meer grutto's in weidevogelgebieden

In 2023 is het weidevogelseizoen laat van start gegaan door het koude en natte voorjaar. Maar zodra de omstandigheden verbeterden werden er veel nesten gevonden, vooral van de kievit maar dit jaar gelukkig ook meer gruttonesten. 

Door de late start is er in juni op verschillende plaatsen last-minute beheer toegepast. Door een goede samenwerking tussen de vogelwachten en de boeren, hebben de vogels rust gekregen om te broeden en de kuikens de tijd gekregen om vliegvlug te worden.

In mei en juni werd het droog, waardoor het voedsel minder goed bereikbaar is voor de vogels en kuikens. Een aantal van onze boeren heeft daarom extra lang of opnieuw de plasdrassen gevuld om op hun percelen de weidevogels en kuikens te helpen.

De jagers en medewerkers aan het steenmarter-beheer hebben regelmatig contact met de vogelwachten en boeren om in te grijpen als dat nodig is en de weidevogels de bescherming te geven die ze verdienen. Door de wildcamera’s in het veld kan gericht worden ingegrepen en is bekend welke predatoren er rondlopen.
 
De indruk van dit seizoen is dat het goed verlopen is, met hier en daar en plusje of een min-punt. Maar over het algemeen mogen we tevreden zijn.  Eind dit jaar krijgen we overzichten van de BFVW waarop de resultaten van dit seizoen staan.