ELAN Zuidoost Friesland

Deelnemers gezocht: Optimalisatie kruidenrijk grasland

Dinsdag 11 januari 2022

Deelnemers gezocht: Optimalisatie kruidenrijk grasland

We weten allemaal dat kruidenrijk grasland van groot belang is voor weidevogels en hun kuikens. Daarbij kan het ook een meerwaarde hebben voor de grondgebruiker. In de praktijk blijkt er een grote variatie te zijn in de kwaliteit van kruidenrijk grasland en ook de mate van kruidenrijkdom wisselt sterk.

Hogeschool Van Hall is samen met het Louis Bolk Instituut en de Friese collectieven het project ‘Optimalisatie kruidenrijk grasland’ gestart. Doel van het project is om inzicht te krijgen in de succesfactoren voor kruidenrijk grasland. Voor het project zijn we op zoek naar deelnemers (één of twee uit ELAN-gebied), die een demoveld wil aanleggen om zo te experimenteren en onderzoeken hoe de kwaliteit van kruidenrijk grasland positief beïnvloed kan worden.

3 opties in Zuidoost-Friesland
Het project vindt zowel plaats op kleigrond, als op zandgrond. Voor zandgrond, ELAN werkgebied dus, zijn er drie mogelijkheden om deel te nemen aan het project:

 • Het ontwikkelen van kruidenrijk grasland, door maaisel op te brengen (afkomstig van goed ontwikkeld kruidenrijk grasland uit de buurt);
 • Het inzaaien van een kruidenrijk mengsel aan de randen van het perceel;
 • Stroken frezen in grasland en die inzaaien met een kruidenrijk  mengsel. Zo heb je zwarte grond voor bv. kieviten en daarna ontwikkelt zich daar een kruidenrijk mengsel.

Voorwaarden
Heeft u belangstelling voor het project? Dan moet u in ieder geval rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • De keuze voor een kruidenrijk mengsel is aan de projectgroep;
 • Het kruidenrijke grasland heeft een uitgestelde maaidatum tot in juni;
 • Er mag alleen vaste mest op uitgereden worden (geen kunstmest of drijfmest).
 • Afhankelijk van de gekozen optie en de lokale situatie kunnen nog aanvullende voorwaarden gelden. Dit gaat in overleg;
 • De voorkeur gaat uit naar grond binnen het leefgebied Open Grasland, bij iemand die al actief is op het gebied van weidevogelbeheer;
 • De grondeigenaar krijgt een vergoeding voor de aanlegkosten;
 • De uren die een grondeigenaar maakt voor een demo worden vergoed.
 • Er is een beheervergoeding beschikbaar (uit ANLb of het project)

Planning
Het project heeft een looptijd tot medio / eind 2025. Op dit moment is de werving van deelnemers gaande. In augustus / september 2022 worden de demovelden aangelegd. In 2023 en 2024 vindt er monitoring plaats en in 2025 wordt het project afgerond.

Aanmelden
Wilt u meedenken en -doen in het optimaliseren van kruidenrijk grasland? Meld u dan nu aan door een mail te sturen naar: hanneke@elan-zofriesland.nl  Dit kan tot en met 31 januari. Bij meerdere belangstellenden wordt met de projectgroep bekeken welke locatie het meest geschikt is.