ELAN Zuidoost Friesland

De zakjes zijn op!

Maandag 14 juni 2021

De zakjes zijn op!

We zijn ze kwijt! Alle 2000 zakjes met bloemrijkzaadmengsels zijn uitgedeeld. Hartelijk dank om Zuidoost-Friesland een beetje mooier te maken! Graag danken we nog eens Frisian Seeds uit Gorredijk voor de zakjes!