ELAN Zuidoost Friesland

Cursus broedvogels inventariseren (BMP)

Donderdag 16 februari 2023

Cursus broedvogels inventariseren (BMP)

     foto: Saxifraga - Mark Zekhuis

Dit voorjaar start Sovon de cursus 'broedvogels inventariseren' (BMP). Voor ons collectief en onze leden zijn deze BMP-tellingen interessant, aangezien de informatie over de aantallen territoria van alle soorten broedvogels relevant is voor het beheer en omdat we zo kunnen berekenen hoe het per regio/provinciaal en landelijk gaat met de verschillende soorten (in gebieden met en zonder beheer).

De cursus is vooral gericht op het leren van inventarisatiemethoden in theorie en praktijk voor de meer gevorderde vogelaars. De cursus is niet gericht op de herkenning van de verschillende soorten vogels. Na de cursus kun je zelfstandig aan de slag om met mooie tellingen een waardevolle bijdrage te leveren aan goede gegevens over broedvogels in natuurgebieden en/of agrarisch gebied in Fryslân.

Theorie en praktijk
De theorieavonden zijn op woensdagen in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden van 19.30-21.30 uur. De praktijkochtenden  zijn meestal op zaterdagen, maar dit kan in overleg. 

Meer informatie en aanmelden? 
Wil je graag meer informatie over de cursus? Kijk dan op deze link.                                                                            Aanmelden kan door uiterlijk 6 maart een mail te sturen aan Jelle Postma via jelle.postma@sovon.nl