ELAN Zuidoost Friesland

Buitenlessen 'Trots op Zuidoost Fryslân'

Donderdag 26 oktober 2017

Buitenlessen 'Trots op Zuidoost Fryslân'

In oktober hebben er buitenlessen plaatsgevonden, georganiseerd en begeleid door mensen van Landschapsbeheer Friesland. Een groot deel van de lessen heeft plaatsgevonden bij beheerders Droge Dooradering van ELAN. Het zijn lessen in het kader van het project Trots op Zuidoost Fryslân, een educatieproject voor basisscholen over landschap en cultuurhistorie.

Een buiten les bestaat uit drie onderdelen:

  • Een excursie
  • Een educatief gedeelte in de vorm van vragen en opdrachten  en
  • Een praktijkgedeelte waarbij de kinderen zich bezig houden met onderhoud van landschapselementen. Dit kan bestaan uit o.a. het afzetten van overhangende boompjes of takken over het raster, zowel laaghangende als hogere takken.

Rollen en taken

Landschapsbeheer Friesland heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de begeleiding. Hiervoor zullen deels vrijwilligers worden ingezet. Het gereedschap en het materiaal zal door LBF worden verzorgd. ELAN Zuidoost Friesland benadert de boeren met de vraag om medewerking.
De agrariër is gastheer op deze ochtend. Wanneer het een natuurterrein betreft is de eigenaar daarvan gastheer.

Natuureducatie

Het IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en landschapsbeheer Friesland heeft een educatieproject over landschap en cultuurhistorie ontwikkeld voor de basisscholen in Zuidoost Fryslân. Het is een school breed project, waarbij er door alle groepen op school aan gewerkt kan worden. Het IVN heeft hiervoor een lesprogramma ontwikkeld die door de leerkrachten zelf gegeven kan worden.