ELAN Zuidoost Friesland

Bronboom planten in ELAN gebied

Donderdag 9 februari 2023

Bronboom planten in ELAN gebied

Een bronboom is een winterlinde die 'een tikkie in de weg staat' en zo laat zien dat natuur op het boerenbedrijf een eigen plek heeft; een boom waar je niet omheen kan. Een bronboom is goed voor vogels, insecten en de bodem. Alle agrarische collectieven krijgen een bronboom, gefinancierd door een voormalig boer die graag wil bijdragen aan biodiversiteit. Als ELAN zijn we op zoek naar een geschikte locatie binnen ons werkgebied.

Wat is een geschikte locatie?
De boom wordt geplant op een plek waar hij vrij kan groeien, maar ook 'een beetje in de weg staat'. Dus niet op het erf, niet in een rij met bomen of in een boomgaard. Niet direct langs de slootkant, maar in de open ruimte. De bronboom moet immers vrij kunnen groeien!

Waarom een winterlinde?
Er zijn drie redenen waarom voor de winterlinde is gekozen:
1. De boom past op bijna elke grondsoort in Nederland.
2. Het kleine blad van de boom verteert makkelijk.
3. De boom  is aantrekkelijk voor insecten, zoals bijen. Die worden aangetrokken door de zoete geur van de bloemen in juni. 

Belangstelling? 
Mocht u een geschikte plek hebben of weten om de bronboom te planten, dan horen we dat graag. U kunt dat laten weten door een mail te sturen naar: info@elan-zofriesland.nl met als onderwerp bronboom. Graag ontvangen we ook een kaartje met daarop aangegeven de locatie. Aanmelden kan tot en met 5 april.