ELAN Zuidoost Friesland
Bijzondere campagne: 'Rûchte is it nije moai'

Bijzondere campagne: 'Rûchte is it nije moai'

Maandag 7 september 2020

Bijzondere campagne: 'Rûchte is it nije moai'

Een prikkelende campagne is het: "Rûchte is it nije moai" (NL: Verruiging is het nieuwe mooi). Een postercampagne met een test om als boer te checken hoe natuurinclusief je bent. Uitgangspunt is: meer variëteit in het landschap is de sleutel naar meer biodiversiteit.

Hoe dan verruiging?

Verruiging als voorwaarde voor meer biodiversiteit. Living Lab Fryslân heeft een poster gemaakt met voorbeelden hoe je op of bij je boerenbedrijf kan doen. Er zijn drie denklijnen:

  • Zorg voor natuur en landschap (Natuur- en Landschapsbeheer)
  • Minder impact op het milieu (Sluiten kringlopen)
  • Beter benutten natuurlijke processen (Functionele agrobiodiversiteit)

Download de poster

Op een poster is een aantal goede voorbeelden gezet. Je kunt de poster hier downloaden.

Test je zelf

Hoe goed ben jezelf bezig? Living Lab heeft een korte test online gezet waarop je kan testen hoe 'natuur inclusief' je als ELAN-deelnemer nu al bezig bent. Deze test kun je hier doen.

Over Living Lab

Living Lab Fryslân is in 2016 gestart als spin-off van burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide met medewerking van verschillende organisaties en boeren. Provinsje Fryslân heeft het initiatief genomen om een ‘Living Lab voor natuurinclusieve landbouw’ te ondersteunen. Het Living Lab helpt (groepen) boeren en anderen om de bedrijfsvoering zo in te richten dat deze bijdraagt aan een rijke biodiversiteit en een goede boterham. We zoeken hierbij actief naar andere, nieuwe vormen van werken.