ELAN Zuidoost Friesland

Bestuurslid gezocht!

Dinsdag 14 november 2023

Bestuurslid gezocht!

Volgens het rooster van aftreden ontstaat er in het voorjaar van 2024 een vacature in het bestuur van het agrarisch collectief ELAN. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het collectief. Zo bepaalt het de kaders waarbinnen we actief zijn, stuurt de medewerkers aan, onderhoudt contact met de leden en is gesprekspartner richting stakeholders. De voornaamste taak is de organisatie en uitvoering van het agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland. Daarnaast draaien we projecten die van toegevoegde waarde zijn voor onze leden.

Voor het bestuur zijn we op zoek naar een kandidaat (m/v), die eventueel een rol als voorzitter ambieert.

Kenmerken van een bestuurder bij ELAN

  • Affiniteit met de agrarische sector en agrarisch natuurbeheer
  • Beschikt over voldoende tijd om de functie uit te voeren (tijdsbeslag wisselend maar gemiddeld ongeveer 8 uur per week)
  • Zich goed kunnen verplaatsen in de situatie, belangen, gevoelens en behoeften van anderen, door goed te luisteren en gepast te reageren.
  • Brede oriëntatie
  • Bestuurlijke moed tonen door heldere besluiten te nemen op basis van verschillende meningen en belangen
  • Interesse in de belangen van relevante stakeholders
  • Vanuit nieuwsgierigheid en openheid relevante informatie verzamelen
  • Ondersteunt en motiveert anderen; staat open voor input en geeft constructieve feedback. Houdt rekening met de belangen van anderen en handelt daarnaar

Solliciteren:
Herken je je in dit profiel, stuur dan je motivatie en cv uiterlijk 15 december 2023 naar: menno@elan-zofriesland.nl. Ken je een geschikte kandidaat, geef die dan aan ons door.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Menno Nijenhuis, secretaris, 06-22339527.

Of kijk op www.elan-zofriesland.nl

foto: Saxifraga - Rudmer Zwerver