ELAN Zuidoost Friesland

Belangrijk: meldingen uitgevoerd hakhoutbeheer

Woensdag 17 april 2024

Belangrijk: meldingen uitgevoerd hakhoutbeheer

Het snoeiseizoen is per 15 maart ten einde gekomen. Er mag dus geen onderhoud meer worden uitgevoerd in houtwallen en -singels, bomenrijen en solitaire bomen. Mocht u gedurende het snoeiseizoen beheer werkzaamheden hebben uitgevoerd, maar dit nog niet hebben gemeld? Dan kan deze melding niet meer worden gedaan via mijnboerennatuur. Deze meldingen moeten namelijk binnen 7 dagen na uitvoering van de werkzaamheden worden gedaan. De meldingsknop in mijnboerennatuur is nu dan ook niet meer bruikbaar. 

Zonder melding wordt er geen beheervergoeding uitbetaald. Mocht u nu alsnog willen melden, dan kan dit per mail. U kunt de melding mailen naar: sander@elan-zofriesland.nl In deze mail moet u de volgende informatie vermelden:

  • Bedrijfsnaam
  • nummer beheereenheid (BE)
  • Datum werkzaamheden gereed
  • Type uitgevoerd beheer

De meldingen worden verzameld en op 1 oktober ingevoerd. De bijbehorende beheervergoeding wordt dan in 2025 uitbetaald.

LET OP: Jaarlijks beheer hoeft nooit gemeld te worden.