ELAN Zuidoost Friesland

ANLb bosjes maximaal 1,5 ha

Maandag 13 maart 2023

ANLb bosjes maximaal 1,5 ha

Bij het intekenen van agrarisch natuurbeheer lopen we als ELAN tegen gewijzigde regelgeving aan als het om bosjes gaat. Wat is er gewijzigd ten opzichte van de beheerperiode 2016-2022?:

  • In tegenstelling tot de voorgaande periode, mag een bosje nu maximaal 1,5 hectare groot zijn.
  • Een bosje moet grenzen aan landbouwgrond en is aan minimaal drie zijden vrij liggend.
  • Bosjes groter dan 1,5 hectare worden in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) niet meer gezien als agrarisch landschapselement maar als natuurterrein. Deze komen dus niet in aanmerking voor een beheervergoeding uit het ANLb. 

We zijn ons ervan bewust dat hierdoor meerdere hele waardevolle bosjes niet meer in beheer genomen kunnen worden. Dit hebben we ook aangekaart bij BoerenNatuur. Voor 2023 gaat dat niet meer veranderen, maar we doen ons best dat deze bosjes in 2024 wél weer in beheer genomen kunnen worden. 

Indien u het niet eens bent dat uw bosje niet meer onder de ANLb vergoeding kan vallen, kunt u dit kenbaar maken bij RVO.

Wanneer er nieuws is, melden we dat op onze website.