ELAN Zuidoost Friesland

Aanplanten struweelranden met meidoorn, rozen en bessen voor biodiversiteit

Dinsdag 14 december 2021

Aanplanten struweelranden met meidoorn, rozen en bessen voor biodiversiteit

Struweelranden zijn van groot belang voor de biodiversiteit. Ze bieden dekking, voedsel en voortplantingsgebied voor diverse diersoorten en daarmee dus een aantrekkelijk leefgebied. Ook wordt het gebruikt als oriëntatie voor vleermuizen. Een multifunctioneel landschapselement dus! Binnen het project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân, van Landschapsbeheer Friesland, samen de Friese collectieven is er nu ruimte voor de aanleg van 1,25 km van deze struweelranden in Zuidoost-Friesland.

De struweelranden kunnen worden aangelegd binnen het leefgebied Open Akker. De begrenzing daarvan vindt u hier. Het heeft de voorkeur als de struweelranden worden aangeplant naast of vlakbij een wintervoedselakker, vogelakker, of kruidenrijke akkerrand, maar ook apart daarvan biedt een struweelrand een ecologische meerwaarde voor de omgeving.

Het plantmateriaal, bestaande uit eenstijlige meidoorn, sleedoorn, heggenroos, hondsroos, zwarte bes en lijsterbes wordt geleverd vanuit het project. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanplant hiervan en krijgt een eenmalige vergoeding hiervoor. Voorwaarde is dat de struweelhaag 10 jaar in stand wordt gehouden.

De projectvoorwaarden in het kort: 

  • Ligging binnen het leefgebied Open Akker
  • Voorkeur voor ligging grenzend aan vogelakker, wintervoedselakker of kruidenrijke akkerrand
  • Plantmateriaal wordt geleverd vanuit het project
  • Deelnemer plant zelf aan
  • Struweelrand wordt 10 jaar in stand gehouden
  • Deelnemer ontvangt een vergoeding voor aanleg, maar géén beheervergoeding

Heeft u belangstelling om een struweelrand aan te planten, neem dan contact op met Hanneke van Daatselaar van ELAN via hanneke@elan-zofriesland.nl Aanmelden kan tot en met 31 januari 2022, geef daarbij aan om hoeveel meter het gaat en wáár u dat wilt aanplanten, weergegeven op een kaartje.