ELAN Zuidoost Friesland

Aanpassing pakket bodemverbetering grasland en bouwland

Donderdag 13 april 2023

Aanpassing pakket bodemverbetering grasland en bouwland

Het pakket bodemverbetering grasland en bouwland richt zich op verbetering van de bodem door het opbrengen van organische mest, bodemverbeteraars of plantenresten. Er zijn vier varianten voor dit pakket. Twee voor grasland en twee voor bouwland. Eén voorwaarden die eerder voor elke variant gold was dat er op slechts 10% van de oppervlakte gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mochten worden. Deze voorwaarde is uit het pakket gehaald. 

Op het moment van dit schrijven staan er nog een paar vragen uit bij BoerenNatuur over dit pakket. Het pakket met de aangepaste voorwaarden wordt in de week van 24 april op de website geplaatst.

Ook is de lijst met toegestane bodemverbeteraars inmiddels bekend. Deze is via een link opgenomen in de pakketbeschrijving. 39. Bodemverbetering op grasland en bouwland A..pdf (elan-zofriesland.nl)