ELAN Zuidoost Friesland

Aandacht voor beheerwerkzaamheden Droge Dooradering

Donderdag 6 januari 2022

Aandacht voor beheerwerkzaamheden Droge Dooradering

De schouw van de Droge Dooradering 2021 zit er op. Op het moment van dit schrijven wordt de laatste hand gelegd aan de schouwrapporten. Binnenkort krijgt iedereen waar de schouwcommissie is langs geweest het rapport toegestuurd. De schouwers waren over het algemeen erg tevreden over de beheereenheden die zij hebben bezocht. Ondanks dat, is er toch bij 19 elementen een 'herstel met herschouw' opgelegd. Het uitgevoerde beheer in deze elementen dient uiterlijk 15 maart hersteld te worden, daarna komen de schouwers nogmaals langs om te kijken of dit is uitgevoerd. 

De tekortkomingen betreffen:

  • Bij het slootschonen is het vrijgekomen materiaal in het naastgelegen element verwerkt
  • Het snoeihout is in het element verwerkt, dit mag alleen als het op rillen word gelegd in houtsingels, bosjes en hakhoutbosjes. Een andere manier van verwerken van snoeiafval is niet toegestaan, in geen enkel element.
  • De snoei wordt uitgevoerd met de klepelmaaier. Dit is niet toegestaan
  • Het raster is vastgemaakt aan het element.

Zoals aangegeven zijn de schouwers in verreweg de meeste gevallen zeer tevreden. We zien dat het beheer steeds beter wordt uitgevoerd. Toch willen we u blijven wijzen op de beheereisen en voorschriften behorend bij uw pakket. Dit zijn immers eisen waar ook de NVWA op controleert.  De genoemde tekortkomingen zijn trouwens jaarlijks de meest voorkomende opmerkingen. 

Op onze website onder het kopje ledeninformatie kunt u de voorwaarden per beheerpakket terug vinden.