ELAN Zuidoost Friesland

8 en 15 maart webinars GLB - eco-regeling en ANLb

Dinsdag 1 maart 2022

8 en 15 maart webinars GLB - eco-regeling en ANLb

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van start. Het doel hiervan is om met elkaar de landbouw verder te verduurzamen. Om dit te stimuleren wordt toekomstbestendig boeren sterker beloond. Dat brengt natuurlijk wel wat veranderingen met zich mee. 

Op 8 maart organiseert RVO een webinar, waarin uitleg wordt gegeven over de veranderingen die op stapel staan. Wat houdt de eco-regeling in? Wat zijn conditionaliteiten? 

Meer informatie en aanmelden voor dit webinar kan via: Webinar nieuw GLB: Alles over de eco-regeling en conditionaliteiten | RVO.nl | Rijksdienst

Op 15 maart wordt er een vervolg webinar georganiseerd. Hierin komt aan bod wat er verandert binnen het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer en hoe dit samen gaat met de eco-regeling. Aanmelden voor dit webinar kan via: Webinar nieuw GLB: Alles over ANLb | RVO.nl | Rijksdienst