ELAN Zuidoost Friesland
425 meldingen van de ringslang in Fryslân

425 meldingen van de ringslang in Fryslân

Vrijdag 18 september 2020

425 meldingen van de ringslang in Fryslân

Dit jaar zijn er in de hele provincie 425 één of meerdere ringslangen geteld. RAVON, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, heeft deze gegevens verzameld. Zuidoost-Friesland is in ieder geval op Provinciaal niveau het belangrijkste gebied voor de ringslang. Foto: Erwin Schoonderwaldt.

De slang in Zuidoost-Friesland

De belangrijkste kernen liggen tussen Beetsterzwaag en Lipperhuizen, Delleboersterheide, Fochteloërveen, rond de Linde bij Wolvega en Oosterschar. Maar ook rondom Munnekeburen en de Houtwiel ten noorden van Feanwalden komen de nodige waarnemingen vandaan. Hoe de aantallen zich verhouden ten opzichte van de afgelopen jaren wordt nu uitgezocht. RAVON heeft de nieuwe analyse naar verwachting eind van het jaar klaar.

Waarnemen van een ringslang

Slangen zoals de ringslang gebruiken zonnewarmte om hun lichaamstemperatuur op een comfortabele 32 - 35 °C te krijgen. Bij langdurige en aanhoudende zonneschijn hebben 'zonnende' adders slechts korte tijd nodig om op te warmen. Daarna verdwijnen ze tussen en onder de vegetatie, of zelfs onder de
grond, waar ze veel moeilijker zijn waar te nemen. 

Voortgang ringslang landelijk

De laatste trends zijn landelijk tot 2018 beschreven in het blad van RAVON, 'Schubben en sluim', zie vanaf pagina 12.