ELAN Zuidoost Friesland

4 reekalfjes en tientallen hazen gered

Dinsdag 25 juni 2024

4 reekalfjes en tientallen hazen gered

Zaterdag 22 juni werd de vogelwacht Weststellingwerf ingeschakeld. Een ELAN deelnemer wilde zijn grasland met uitgestelde maaidatum gaan maaien. Omdat de deelnemer het vermoeden had dat er wel eens reekalfjes in het land konden zitten vroeg hij of ze die met de drone konden opsporen. 

Zo zijn er 4 reekalfjes en tientallen hazen gevonden en gered. Mooie samenwerking tussen boer en vogelwacht! Ook dit is agrarisch natuurbeheer. 

Grasland met rustperiode
Het beheerpakket 'Grasland met rustperiode' onder deelnemers ook wel bekend als 'uitgestelde maaidatum' is in eerste instantie gericht op weidevogels. Vanaf 1 april tot medio juni (exacte datum afhankelijk van het gekozen beheerpakket) vinden er geen landbouwkundige werkzaamheden plaats in het weiland en wordt het zelfs niet betreden. Zo biedt het rust aan broedende (weide)vogels en opgroeigelegenheid voor kuikens. Daarnaast biedt het ook schuil- en foerageergelegenheid voor insecten en kleine zoogdieren. 

Bij ELAN zijn er 47 deelnemers die gezamenlijk op bijna 180 ha grasland een rustperiode aanhouden.