ELAN Zuidoost Friesland

1 april: rustperiode weidevogelgebieden

Donderdag 26 maart 2020

1 april: rustperiode weidevogelgebieden

Met ingang van 1 april gaat de rustperiode voor veel weidevogelpakketten in. In deze periode mogen op de percelen geen (landbouwkundige) bewerkingen plaatsvinden. Beweiding is niet toegestaan.  

Alléén als het hoogstnoodzakelijk is
In deze periode dienen de acties van de deelnemer,  nazorger,  jager,  schouwer en/of controleur in het perceel met rustperiode beperkt te blijven tot het hoogst noodzakelijke.  Indien het niet persé nodig is om voor de einddatum van de rustperiode het perceel te betreden,  raden wij u aan om dit na de einddatum van de rustperiode te doen. 

Deze regels zijn nodig om onnodige verstoring van de weidevogels en mogelijke sporen voor predatoren naar de nesten te voorkomen.