Projecten

ELAN Zuidoost Friesland voert diverse projecten uit. Hoofdtaak van het collectief is de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. Per 1 januari 2016 is het vernieuwde Subsidiestelsel  in werking getreden als opvolging van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL). Binnen het ANLB2016 heeft ELAN beheercontracten afgesloten binnen de leefgebieden Droge Dooradering, Open Grasland en Natte Dooradering 

Daarnaast is ELAN bezig met het opzetten van Agrarische Groenstations in Zuidoost Friesland en het uitvoeren van diverse watergebiedsplannen.

Via het menu aan uw de linkerkant kunt u navigeren naar de verschillende projecten die ELAN uitvoert.