Workshop Vlinderstichting een succes!

27 maart gaf de Vlinderstichting een workshop over het monitoren van 3 belangrijke soorten in het agrarische cultuurlandschap; de libelle Groene Glazenmaker, de Argusvlinder en de waterplant Krabbescheer. De workshop werd georganiseerd door de Vlinderstischting in samenwerking met ELAN, de Noardlike Fryske Walden en It Lege Midden.

In totaal waren er zo'n 25 geinteresseerden. Deze aanwezigen bestonden uit agrariers, particulieren, studenten en andere geinteresseerden. Het doel van de avond was om de soorten te herkennen en uiteindelijk om vrijwilligers te werven om de 3 soorten te monitoren. Ook geinteresseerd om te monitoren? Neem contact op met ELAN.

Hieronder een kleine impressie van de workshop;

  
Argusvlinder                                      Groene Glazenmaker                         Krabbescheer

Ga terug