Gezocht: Leden klankbordgroep ELAN

Klankbordleden gezocht!

ELAN is sinds 2015 actief met de organisatie van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer in Zuidoost Friesland. Een periode waarin veel is veranderd. Binnen het huidige ANLB moesten de leefgebieden Droge Dooradering en Natte Dooradering van de grond af worden opgebouwd. Mede door deze lastige start heeft ELAN lang in de opbouwfase gezeten waarbij de focus vooral lag op het opbouwen van de interne organisatie en op de noodzakelijke groei in beheerde hectares/elementen. Dit alles was nodig om een levensvatbaar Collectief te zijn voor de leden.

Dit is met veel inzet van medewerkers, beheerregisseurs en bestuursleden goed gelukt. We zijn er in geslaagd om vanuit een moeilijke positie een waardevolle organisatie neer te zetten waarmee het Agrarisch Natuurbeheer in Zuidoost Friesland goed wordt geregeld en een belangrijke bijdrage aan het landschap en de biodiversiteit wordt geleverd.  

Nu dit is bereikt, zijn we op het punt gekomen om er eens bij stil te staan of de leden van ELAN zich bewust zijn van de goede dingen die gedaan worden door de leden en de vereniging. Daarnaast is er ook de vraag of andere mensen/instanties in het gebied voldoende weten wat de leden van ELAN voor het landschap en de agrarische natuur betekenen. De afgelopen jaren zijn vooral gebruikt voor het organiseren van het Agrarisch Natuurbeheer. Nu wordt het tijd voor communicatie.

ELAN is op zoek naar leden die met het collectief willen meedenken over hoe de communicatie van het Agrarisch Natuurbeheer verder ontwikkeld of verbeterd kan worden. Daarom is ELAN op zoek naar een aantal betrokken leden die plaats willen nemen in een nieuw op te richten klankbordgroep. Daarbij zal de vraag centraal staan hoe we binnen en buiten ELAN ervoor kunnen zorgen dat het Agrarisch Natuurbeheer de waardering krijgt die het verdient.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Meld u dan aan door een mail te sturen naar info@elan-zofriesland.nl

Met vriendelijke groet,

Kees van de lageweg

Voorzitter ELAN Zuidoost Friesland

Ga terug