Nieuws

LANDSCHAP FRIESE ZANDGRONDEN IN OUDE STAAT HERSTELD

Onlangs is er een interview verschenen met Landschapsbeheer, ELAN en It Lege Midden op de website van SNN (Samenwerkinigsverband Noord-Nederland) over het Landschapshestelproject. Via deze link kunt u dat interview lezen.

https://www.snn.nl/landschap-friese-zandgronden-in-oude-staat-hersteld

Wilt u ook deelnemen aan het project? Neem dan contact op met ELAN!

Lees meer...

Gezocht: Leden klankbordgroep ELAN

ELAN is op zoek naar leden die met het collectief willen meedenken over hoe de communicatie van het Agrarisch Natuurbeheer verder ontwikkeld of verbeterd kan worden. Daarom is ELAN op zoek naar een aantal betrokken leden die plaats willen nemen in een nieuw op te richten klankbordgroep. Interesse? 

Lees meer...

Leefgebied Water gevuld

ELAN heeft het complete beschikbare budget binnen het leefgebied Water gevuld. Na artikelen in de krant, in de Veldpost, op de website en via een mailing naar alle leden zijn er voldoende aanmeldingen binnengekomen om het leefgebied te vullen. We hopen uiteraard dat er in de toekomst nog extra middelen beschikbaar komen.

Lees meer...

Aanmelden voor Leefgebied Water

Voor de jaren 2019-2021 zijn er extra financiele middelen beschikbaar gekomen voor Agrarisch Natuurbeheer. Dit geld is bedoeld ter bevordering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Het gaat om een bedrag van jaarlijks €50.000,- en wordt beschikbaar gesteld door de Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân. Via collectief ELAN Zuidoost Friesland kan het beheer worden afgesloten.

Lees meer...

Aanleg poel in het nieuws

Maandag 8 oktober was er een korte reportage te zien op Omrop Fryslan over het opwaarderen en aanleggen van poelen. ELAN-voorzitter Kees van de Lageweg sprak over het nut. Via deze link is het nieuwsitem te zien. 

Dit project wordt samen gedaan door Landschapsbeheer Friesland en de collectieven It Lege Midden, Noardlike Fryske Walden en De Waddenvogels. 

Heeft u ook interesse?

Lees meer...

Excursie Waterconservering Zuidwolde

Vrijdag 21 september is ELAN op excursie geweest naar het bedrijf van familie Neppelenbroek in Zuidwolde. De excursiegroep bestond uit bestuurders en leden van ELAN en de Noardlike Fryske Walden en afgevaardigden van Wetterskip Fryslan en de Provinsje. Het bedrijf van de familie Neppelenbroek is een demobedrijf onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Lees meer...

Extra budget Agrarisch Natuurbeheer!

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is extra budget beschikbaar gekomen voor meer Agrarisch Natuurbeheer in Zuidoost Friesland. Er is uitbreiding mogelijk binnen de leefgebieden Natte Dooradering en Droge Dooradering.Heeft u interesse in extra of nieuw beheer?

Lees meer...

Presentatie Natuurinclusieve Landbouw

Onlangs is er een presentatie geweest over het project Natuurinclusieve Landbouw, waarin ELAN participeert. Deze presentatie kunt u via deze link bekijken.

Lees meer...

'Weidevogelverhaal killend voor sector'

In de Nieuwe Oogst wordt gereageerd op de zorgwekkende berichtgeving omtrent het weidevogelbeheer dat afgelopen weekend in de Leeuwarder Courant stond. Onder andere Wilco de Jong en Warner van der Leeuw, bestuursleden van ELAN komen aan het woord. Het artikel kunt u vinden via deze link; https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/06/27/weidevogelverhaal-killend-voor-sector

 

Lees meer...

Excursie Waterconservering gaat niet door!

De excursie Slimme technieken om water op zand vast te houden op 29 juni a.s. in Zuidwolde gaat wegens een gebrek aan belangstelling niet door. U kunt zich echter nog wel aanmelden als belangstellende voor het project. Dit kan via de aanmeldbutton in de nieuwsbrief van Juni maar u kunt ook een email sturen naat het kantoor van ELAN.

Lees meer...